Dinsdag 13 Februarie 2018

Die GROOOT uitpak

Na die groot geskenk van Bayworld in die vorm van 39,6 kg skulpe was dit die groot uitpak:
Philip Steenkamp,Tana Kruger, Ken Wilson en Elza Steenkamp


Geordende Chaos

Soort by Soort
Skoonmaak en Wegpak
Tana Kruger, Andrew Meyer, ken Wilson en Elza Steenkamp