Sondag 12 Maart 2017

Lewenslange Lidmaatskap


Tydens die onlangse AJV is 'n sertifikaat aan Carel Ferreira oorhandig as erkenning vir sy onbaatsugtige diens gelewer aan die Humansdorpmuseum. 
Carel Ferreira (links) en Theo Vosloo

Komitee 2017

Agter: Theo Vosloo (Voorsitter) Kobus Stapelberg
Middel: Hester Marx (Sekretaresse), Pierre Marx, Esther Botha, Petro Meyer (Tesourier)
Voor: Mart Mare Els en Anita van der Merwe (Onder-voorsitter)