Sondag 27 Maart 2016

Me M E Ferreira - Assistant Town Clerk 1932 - 1934

     Die waarde van 'n museum strek verder as die bewaring van oudhede maar is ook 'n plek waar  inligting en foto's vir die nageslag bewaar word.
     Onlangs het die museum op Humansdorp 'n versoek ontvang, van 'n persoon wat deur Humansdorp reis, om te kom soek na 'n foto van sy moeder - 'n voormalige assistant Stadsklerk. In die museum was daar drie verskillende foto's van die betrokke persoon beskikbaar en kon afskrifte daarvan gemaak word en Dietmont het die volgende oor sy moeder geskryf :    

Sondag 20 Maart 2016

Anita van der Merwe - Uittrede as Voorsitter van Museumvereniging

     Tydens ‘n besondere geleentheid, in die vorm van ‘n oggendtee, is ‘n Sertifikaat van Verdienste oorhandig deur Mnr Theo Vosloo, nuwe voorsitter, aan Mev Anita van der Merwe, die uittredende voorsitter van die Humansdorpe Museumvereniging. Die tee is gehou by Grill & Co, 95 on Main en die tafels pragtig versier met o.a. pienk kolwyntjies.

Donderdag 03 Maart 2016

DIE GROOT BRAND VAN 1869

Die dag van 9 Februarie 1869 staan letterlik gebrandmerk as die swart dag in die geskiedenis van Humansdorp. Dit was of die hele wêreld wou verbrand.