Maandag 22 Junie 2015

MUSEUM & GENEALOGIEDAG IN FOUNTAINS MALL

Op Saterdag 16 Mei 2015 is die jaarlikse Genealogie en Museumdag by die Fountains Mall gehou - 'n samewerking tussen eGGSA en Humansdorp Museum.


Die doelstelling van die dag is om bewusmaking by die algemene publiek te bevorder vir genealogie asook vir die Humansdorp Museum om sodoende nie net familiegeskiedenis te bewaar nie maar ook belangstelling te kweek vir die bewaring van oudhede vir die nageslag.

Saterdag 20 Junie 2015

SKEEPSWRAKKE LANGS KUS

Langs die kusstrook vanaf Strormsriviermond tot by die Van Stadensriviermond het ‘n hele aantal skepe vergaan en die volgende lys uit “Humansdorp se Groei en Bloei 1949 – 1975” deur E.J.Gerryts:

1840 – La Eagle
1840 – Queen of the West
1845 - The Hope
1859 – Lady Heal (Naby Goedgeloof en die mond van die Krommerivier)
1869 – Nederlandshe Vlag
1870 – Niagara
1888 – British Duke
1900 – Suffolk
1901 - Cromartyshire
1929 – Cape Receive
1938 – Lyngenfjord
1938 – Panaghia
1947 – President Reitz